Het Groot Zendingskoor zingt psalmen en gezangen over en voor de Zending. Het totaalkoor geeft jaarlijks 5 grote zangavonden verspreid over het hele land. Tijdens deze zangavonden zal er een spreker van de Zending aanwezig zijn. Ook zal het koor muzikaal worden ondersteund door bekende musici.

Het koor en de voorwaarden in een notendop

  • 4 repetities (oktober-december 2018).
  • 5 zendingsconcerten, waarvan de eerste op 27 december 2018 (middag) in De Doelen te Rotterdam.
  • In 2019 volgen 4 regioconcerten in noord Nederland, de Veluwe, midden Nederland en zuid-Nederland. Daarnaast worden een of twee regio-concerten georganiseerd onder leiding van de repetitor dirigent.

Kosten voor deelname
€ 6,25 per maand (of € 75, eenmalig).
Hiervoor ontvangt u een muziekmap, 4 repetities en 1 generale repetitie en werkt u mee aan tenminste 5 concerten voor de zending.
Jongeren tot 18 jaar betalen € 3,75 per maand (€ 45,00 eenmalig) voor het hele project.